Tillsammans har vi bland annat genomfört följande
 • Projektledning för delprojekt Turbin i effektökningsprojektet för Oskarshamn 2 – Projekt PLEX

 • Sammanhållande för PSAR och analysledare i effektökningsprojektet för Oskarshamn 2 – Projekt PLEX

 • Sammanhållande för PSAR i effektökningsprojektet för Oskarshamn 3 – Projekt PULS

 • Dimensionering av fjärrvärme i förstudien för fjärrvärmeuttag från OKG till Oskarshamn energi

 • Framtagning och uppdatering av säkerhetsredovsining, systemdokumentation, kravdokument

 • Transientanalysberäkningar för Oskarshamn 1, 2 och 3 med analysprogrammet Bison

 • Framtagande av Bisonmodell för Oskarshamn 1

 • Genomförande av PSA nivå 2-studier för Oskarshamn 1 och 2

 • Analys av mycket osannolika händelser (svåra haverier) med analysprogrammet MAAP

 • Processtekniska beräkningar, värmebalanser och tryckfallsberäkningar

 • Projektledningsinsatser i ett flertal olika projekt från organisationsutveckling till större anläggningsprojekt inom såväl kärnkraftsindustrin som massaindustrin