Jessica Einvall arbetar med säkerhetsrapporter inom kärnteknisk verksamhet. Hon arbetar främst med systemdokumentation och har erfarenhet av detta från såväl OKG som SKB. Jessica är kemiingenjör med mångårig erfarenhet från teknisk dokumentation inom kärnkrafts- och läkemedelsindustrin. Hon har en bakgrund som analytisk kemist och laboratorieingenjör inom läkemedelsindustrin, samt erfarenhet från forskarstudier inom kemiteknik.

Thomas Lorentzon är civilingenjör med examen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat som konsult inom kärnkraftsindustrin sedan 2008. Tidigare har han bland annat arbetat på Södra Cell AB och SKB. Det huvudsakliga kompetensområdet är processanalys, dimensionering av mekaniska komponenter i processystem via hydrauliska beräkningar och värmebalanser. Thomas har i ett flertal projekt arbetat som konstruktionsledare och har för närvarande den rollen i bland annat nykonstruktionen av brandvattensystemet för Oskarshamn 3. Han var också med i framtagningen av den tekniska lösningen i förstudien för fjärrvärmeuttag från OKG till Oskarshamns Energi.
Lars Engsund är civilingenjör med examen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Han har arbetat inom kärnkraftsindustrin sedan 1997 med ett avbrott för arbete inom massaindustrin 2005-2007. Lars har sitt huvudsakliga kompetensområde inom säkerhetsredovisning och säkerhetsanalys, system- och anläggningskonstruktion och projektledning. Han har en bakgrund som chef för olika verksamheter inom kärnkrafts- och massaindustrin.